Jsme skupina lidí z Plzeňského a Středočeského kraje zajímající se o vojenskou historii spjatou s obdobím Rakousko-Uherské monarchie z let 1895 až 1918. Oblastí našeho zájmu se stal 7. zeměbranecký pluk z Plzně a také působení C.k. četnického sboru na scéně Velké války.

Zabýváme se rekonstrukcí historických jednotek a jejich dobového života. Pravidelně se účastníme vojensko historických a pietních akci na území České republiky (Isonzo 1917 Třemošná u Plzně, Bloosdorf 1915 Mladějov atd.). Kromě praktické rekonstrukce se zabýváme i teoretickým bádáním v historických pramenech.

Cílem našeho sdružení je spojit zájemce o tuto tradiční historickou jednotku. Rádi mezi sebe přivítáme nové lidi se zájmem nejen o Rakousko-Uherskou monarchii, ale i 7. zeměbranecký regiment a C.k. četnictvo. Také uvítáme veškeré informace (fotografie, korespondence, deníky, drobnosti zapomenuté na půdách atd.), které se vztahují k našemu regionu v období Habsburské monarchie a pomohou nám vracet toto období z hlubokého zapomnění (někdy záměrného) našich dějin. Připomenout zapomenuté osudy našich předků, které žijí již jen jako pomníčky na návsích a náměstích s často nečitelnými nápisy.