Zeměbranecký pěší pluk č. 7.
(K.k. Landwehr Infanterie Regiment „Pilsen“ Nr. 7)

V roce 1889 byla praporní organizace zeměbrany převedena na organizaci plukovní. Tato reoganizace byla dokončena ke konci roku 1890. Zeměbranecký pluk č. 7 byl založen v roce 1889 sloučením stávajících čtyř českých zeměbraneckých praporů (Böhmisches Landwehr-Infanteri-Batalion Nr. 35 z Plzně, Nr. 34. z Berouna, Nr. 36. z Klatov a Nr. 47. z Písku).

Schéma plukovní organizace zeměbraneckého pěšího pluku č. 7. (z roku 1889)
schemapluku1889

Česká národnost byla u pluku zastoupena 60%, 30% německá národnost a 10% jiné národnosti monarchie. Pluku byla přidělena trávově zelená barva výložek. Barvu knoflíků měl pluk stříbrou s číslem 7. Zeměbranecký pluk č.7 byl doplňován okresními vojenskými velitelstvími v Plzni, Berouně.

Od roku 1903 do roku 1914 sídlil štáb pluku v Plzni. I., II. a IV. prapor byl dislokován také v Plzni, III. prapor v Rokycanech. Velitelem pluku byl v letech 1903 až 1906 Oberst Johann Friedel. V letech 1907 až 1908 Oberst Wilhelm Spitzberg. V letech 1909 až 1912 Oberst Rudolf Bürkl. V letech 1913 až 1914 Oberst Franz Sappe.

Zeměbranecký pěší pluk č. 7. v sestavě VIII. armádního sboru
(červenec 1914)

 
(generál jezdectva Artur svobodný pán Gisl von Gieslingen)
 
Doplňovací okresy: Cheb, Beroun, Praha, Benešov, Písek, České Budějovice a Jindřichův Hradec
 • 9. pěší divize (Praha) (polní podmaršál Viktor von Scheuchenstuel)
  • 17. pěší brigáda (Praha) (generálmajor František Daniel)
   • Pěší pluk 28 (Praha)
   • Pěší pluk 102 (Benešov)
  • 18. pěší brigáda (Praha) (generálmajor Artur šlechtic von Mecenseffy)
   • Pěší pluk 73 (Cheb)
   • Pěší pluk 88 (Beroun)
   • Prapor polních myslivců 22 (Cheb)
 • 19. pěší divize (Plzeň) (polní podmaršál Wenzel Wurm)
  • 37. pěší brigáda (Plzeň) (generálmajor Ernst Kletter)
   • Pěší pluk 11 (Písek)
   • Pěší pluk 35 (Plzeň)
   • Prapor polních myslivců 6 (Plzeň)
  • 38. pěší brigáda (České Budějovice) (generálmajor Anton Bellmond šlechtic von Adlerhorst)
   • Pěší pluk 75 (Salzburg/Jindřichův Hadec)
   • Pěší pluk 91 (České Budějovice)
 • 21. zeměbranecká pěší divize (Praha) (polní podmaršál Artur Ritter von Przyborski)
  • 41. zeměbranecká pěší brigáda (Plzeň) (generálmajor Otomar Panesch)
   • Zeměbranecký pěší pluk 6 (Cheb)
   • Zeměbranecký pěší pluk 7 (Plzeň)
  • 42. zeměbranecká pěší brigáda (Praha) (plukovník Alois Podhajský)
   • Zeměbranecký pěší pluk 8 (Praha)
   • Zeměbranecký pěší pluk 28 (Písek)
   • Zeměbranecký pěší pluk 29 (České Budějovice)
 • 1.jezdecká brigáda (Praha) (plukovník Maxmilian svobodný pán von Schnehen)
  • Dragounský pluk 10 (Jindřichův Hadec)
  • Dragounský pluk 13 (Louny)
  • Dragounský pluk 14 (Klatovy)
 • 8. polní dělostřelecká brigáda (Praha) (generálmajor Rudolf Laube)
  • Kanónový dělostřelecký pluk 22 (Plzeň)
  • Kanónový dělostřelecký pluk 23 (Praha)
  • Kanónový dělostřelecký pluk 24 (České Budějovice)
  • Houfnicový dělostřelecký pluk 8 (Praha)
  • Těžký houfnicový dělostřelecký oddíl 8 (Praha)
 • Zákopnický prapor 8 (Praha)
 • Ženijní prapor 8 (Praha)